Follow us on:

Stafi Diplomatik

Stafi Diplomatik

Valdet Sadiku 
Ambasador / I Ngarkuar me Punë

Bujar Maxhuni
Ministër-Këshilltar/DCM
E-mail: bujar.maxhuni@rks-gov.net    

Nënkolonel Berat Shala
Atashe i Mbrojtjes
E-mail: berat.shala@rks-gov.net  

Kapiten Lulzim Krasniqi
Atashe Policor
E-mail: lulzim.krasniqi@kosovopolice.com  

Dhurata Selimi 
Këshilltare
E-mail: dhurata.selimi@rks-gov.net  

Merdiana Leci 
Sekretare e Tretë
E-mail: merdiana.leci@rks-gov.net