Follow us on:

Kosovaarse Veiligheidstroepen ronden met succes de traditionele mars in het Koninkrijk der Nederlanden af

Nijmegen, 20 juli 2012 - De Ambassadeur van de Republiek van Kosovo in het Koninkrijk der Nederlanden dhr. Nexhmi Rexhepi en plaatsvervangend commandant van de landmacht, generaalbrigade, Gëzim Hazrolli, namen deel aan de laatste dag van de traditionele militaire mars in Nijmegen Nederland

Tijdens deze plechtigheid prezen ze de leden van de Kosovaarse Veiligheidstroepen voor hun waardige afsluiting van deze mars en samen zorgden ze voor het aanbrengen van de medailles bij de achttien leden van de veiligheidstroepen.


 “Een succesvolle deelname aan deze race in het Koninkrijk der Nederlanden met een internationaal karakter laat duidelijk zien dat de Veiligheidstroepen van de Republiek van Kosovo volledig zijn voorbereid en genieten hoge verantwoordelijkheid om ons land te vertegenwoordigen tijdens internationale missies”, zei de ambassadeur Rexhepi.


De Veiligheidstroepen van de Republiek van Kosovo marcheerden vier dagen lang 40 km per dag, samen met 5.000 soldaten van over de wereld.