Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Hagë funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel: +31 (0) 70 30 20 025
Fax: +31 (0) 70 36 444 73
embassy.netherlands@ks-gov.net

Adresa:
Koninginnegracht 44/2514 AD The Hague


Misioni diplomatik/konsullor në Hagë ofron shërbime konsullore sipas këtyre orareve:
Orari i punes i Shërbimit Konsullor ne Hagë, është nga ora 9:00 – 17:00.
Orari i punes me pale është nga ora: 10:00 – 12:00 dhe 14:00 – 16:00