Follow us on:

Përfaqësues nga MTI-ja morën pjesë në Forumin Evropian për Turizëm në Napoli