Follow us on:

Votimi përmes postës

Informacionet rreth mënyrës së votimit për shtetasit e Kosovës që jetojnë në Itali do të publikohen sipas udhëzimeve të dhëna nga Komisioni Qendror Zgjedhor për zgjedhjet respektive.