Follow us on:

Taksat konsullore

Pagesat për shërbimet konsullore në ROME bëhen në këtë llogari bankare: IT59D0306905020100000008896
 

Pagesat për shërbimet konsullore në MILANO bëhen në këtë llogari bankare: IT25X0306909484100000011139
 

Taksat e shërbimeve mund 'i gjeni KETU