Follow us on:

Çështje të Gjendjes Civile

Shërbimi Konsullor në Rome është i autorizuar të kryej disa nga shërbimet e gjendjes civile. Aktualisht në shërbimet që ofrohen janë:

 

  • Regjistrimi i faktit të lindjes
  • Regjistrimi i faktit të martesës
  • Regjistrimi i faktit të vdekjes
  • Pajisja me certifikata nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile