Follow us on:

Stafi Diplomatik

Eqrem Haziri
Këshilltar / I Ngarkuar me Punë
eqrem.haziri@rks-gov.net

Xhevdet Sopaj
Sekretar i Tretë
xhevdet.sopaj@rks-gov.net

Sefedin Kuçi
Atashe për Migrim
sefedin.kuçi@rks-gov.net

Skender Hoxha
Kolonel, Atashe Ushtarak i Mbrojtjes
skender.hoxha@rks-gov.net 
 

 

Tel:    + 385 (0) 1 482 77 41
Tel:    + 385 (0) 1 482 77 42
Tel Emergjent  +385 91 603 7343

Adresa:
Ambasada e Republikës së Kosovës në Zagreb
Antuna Nemčiča 7/2 kat; 10 000 Zagreb / HRVATSKA