Follow us on:

STAFI KONSULLOR – HAMBURG

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Hamburg

 

Shefi i Misionit: Gramos Begolli, Konsull i Përgjithshëm 

Email: gramos.a.begolli@rks-gov.net 

 

Agron Maloku, Këshilltar/Konsull 

Email: agron.maloku@rks-gov.net

 

Rakella Krasniqi, Asistente ekzekutive

Email: rakella.krasniqi@rks-gov.net

 

Ilir Berisha, Asistent adminsitrativ-teknik

Email: ilir.berisha@rks-gov.net

 

 

Adresa: 
Elbchaussee 54,

22765 Hamburg