Follow us on:

Konsullata në Bern

Seksioni konsullor:
Adresa: Zähringerstrasse 25, 3012 Bern
Tel: +41 (0) 31 310 06 90
Fax: +41 (0)31 310 06 91
E-mail: consulate.bern@rks-gov.net 


Stafi i Misionit

Mevlude Xhemajli, Sekretare e dyte
mevlude.xhemajli@rks-gov.net

Shaban Hoxha, Asistent Konsulor
shaban.hoxha@rks-gov.net

Numri i tel. për emergjencë: +41 (0) 77 479 11 86.

Orari i punës

E hënë- E Enjte
09.00-16.30

Orari i punës me palë<

E hënë- E Enjte
09.00-12.00 dhe 14.00-16.30

E premte
09.00-12.00