Follow us on:

Konsullata në Bern

Shërbimi konsullor në Bern
Adresa: Zähringerstrasse 25, 3012 Bern
Tel: +41 (0) 31 312 00 05
Fax: +41 (0)31 310 06 91
E-mail: consulate.bern@rks-gov.net 

Stafi konsullor
Mevlude Xhemajli – Sekretare e Dytë
mevlude.xhemajli@rks-gov.net

Fexhrie Blaku - Sekretare e Dytë
fexhrie.blaku@rks-gov.net

Arditë Wiser – Asistente Konsullore
ardite.wiser@rks-gov.net

Numri i tel. për emergjencë: +41 (0) 77 479 11 86

Orari i punës me palë:

E hënë- e enjte
09.00-12.00 dhe 14.00-16.30

E premte
09.00-12.00