Follow us on:

Konsullata e Përgjithshme në Gjenevë

Adresa: Rue de Lausanne 63, 1202 Genève, kati i 3-të;
Tel.:  + 41 (0) 22 734 27 34 
 Fax.: + 41 (0) 22 734 27 32 
 Email: consulate.geneva@rks-gov.net

Stafi i Konsullatës së Përgjithshme:

Avni Hasani, Ministër-Këshilltar/Konsull,
u. d. Udhëheqës i Konsullatës së Përgjithshme në Gjenevë
avni.hasani@rks-gov.net

Rexhep Bajraktari, Ministër Këshilltar/Konsull
rexhep.bajraktari@rks-gov.net

Numri i telefonit për raste emergjente: + 41 (0) 76 76 67 00 6

Stafi vendor

Naim Morina– Asistent Konsullor
naim.morina@rks-gov.net

Adem Çerkini – Shofer

Orari i punës me palë:

E hënë- e enjte
Nga ora 09.00-12: 00 dhe 14.00-16.30
E premte
Nga ora 09.00-12.00