Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Orari i punes i Misionit Konsullor ne Gjenevë, Zvicër, eshte E Hënë - E Premtë: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00

Orari i punes me pale eshte:
E Hënë: 9.00 - 12.00
E Martë: 9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
E Mërkurë: 9.00 - 12.00
E Enjëte: 9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
E Premtë: 9.00 - 12.00

Orari i punes i Sherbimit Konsullor ne Bern, Zvicer, eshte E Hënë - E Premtë: 9.00-12.00 dhe 14.00-16.30.

Orari i punes me pale eshte:

E Hënë: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00
E Martë: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00
E Mërkurë: 9.00-12.00
E Enjte: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00, dhe
E Premte: 9.00-12.00

Orari i punes i Misionit Konsullor ne Cyrih, Zvicer eshte E Hënë - E Premtë: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00.

Orari i punes me pale eshte:

E Hënë: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00
E Martë: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00
E Mërkurë: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00
E Enjte: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00, dhe
E Premte: 9.00-12.00