Follow us on:

Për ambasadën

Ambasada e Republikës së Kosovës në Zvicër
Adresa: Zähringerstrasse 25, 3012 Bern
Tel:       +41 (0) 31 310 0690
Fax:      +41 (0) 31 310 0691
Email: embassy.switzerland@rks-gov.net
Web: http://www.ambasada-ks.net/ch

Seksioni Konsullor në Bern
Adresa: Zähringerstrasse 25, 3012 Bern
Tel.:       +41 (0) 31 312 00 05
Fax.:      +41 (0) 31 310 0691
Email: consulate.bern@rks-gov.net

Konsullata e Përgjithshme në Gjenevë
Adresa: Rue de Lausanne 63, 1202 Genève
Tel.:  +41 (0) 22 734 27 34
Fax.: +41 (0) 22 734 27 32
E-maili: consulate.geneva@rks-gov.net

Konsullata në Cyrih
Adresa: Eugen Huber-Strasse 19a 8048 Zürich
Tel: + 41 (0) 43 343 01 71
Fax: + 41 (0) 43 343 01 73
E-mail: consulate.zurich@rks-gov.net