Follow us on:

Stafi Diplomatik

Ambasada e Republikës së Kosovës në Bernë

Sami Ukelli - Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë

Valbona Fazliu Rrecaj – Ministre-Këshilltare
valbona.fazliu@rks-gov.net

Gjenis Haxhimehmeti - Sekretar i Tretë
gjenis.haxhimehmeti@rks-gov.net 

Elira Hamiti – Asistente Administrative
elira.hamiti@rks-gov.net

Seksioni Konsullor në Bernë:

Mevlude Xhemajli - Sekretare e Dytë
mevlude.xhemajli@rks-gov.net

Fexhrie Blaku - Sekretare e Dytë
fexhrie.blaku@rks-gov.net

Arditë Wiser – Asistente Konsullore
ardite.wiser@rks-gov.net

Drita Gashi – Atashe Policor
drita.gashi@kosovopolice.com