Follow us on:

Het verwerven van de staatsburgerschap van Kosovo

Consulaire Dienst ontvangt aanvragen voor het verwerven van het staatsburgerschap in overeenstemming met de Administratieve Instructie voor levering procedures van de Consulaire en administratieve diensten voor de aanvraagprocedures voor het verwerven van het burgerschap van de Republiek Kosovo.

 

Indiening van de aanvraag voor burgerschap moet persoonlijk worden gedaan, door het indienen van de volgende documenten:

 

 • Geboorteakte van de aanvrager;

 • Geboorte-extrakt van de ouders met burgerschap van Kosovo;

 • Toestemming van het kind ouder dan 14 jaar tot 18 jaar;

 • Schriftelijke toestemming van de ouder die geen burger is van Kosovo, gemaakt bij de notaris;

 • Huwelijksakte van Kosovo;

 • Bewijs van de geldige verblijfstitel van de Republiek van Kosovo voor 5 jaar;

 • Huwelijksakte dat ten minste 3 jaar huwelijksverbintenis bewijst en ten minste 1 jaar wettelijke woning  in RKS voor de aanvraag ingediend wordt;

 • Bewijs van de fiscale administratie van Kosovo op het vervullen van de fiscale verplichtingen;

 • Document dat de adequate woonconditie bewijst en de respectievelijke voldoende middelen ter verzekering van zijn eigen leven alsook voor degenen voor wie hij verantwoordelijk is;

 • Het bewijs van goed gedrag en zegen en dat hij/zij niet voor misdrijf veroordeeld is afgegeven door de bevoegde rechter van de buitenlandse land van herkomst van de aanvrager waarin hij/zij zijn woonplaats heeft gehad de 6 laatste maand;

 • Schriftelijke verklaring op eed dat hij de grondwettelijke en juridische orde van de Republiek van Kosovo erkent;

 • Het bewijs van betaling van de consulaire belasting voor de aanvraag;

 • Het bewijs van betaling van de beslissing van het verwerven van het Burgerschap (indien de beslissing positief is)