Follow us on:

Overlijdensaangifte

De Consulaire Dienst is bevoegd om een dood die buiten het grondgebied van Kosovo plaats vind te registreren. De aangever moet de volgende documenten mee te nemen:

 

  • Originele internationale overlijdensakte van de burger of een overlijdensakte afgegeven door de desbetreffende instelling in het land waar het overlijden plaats vond;
  • Kopij van het identiteitsbewijs van de overledene;
  • Persoonlijke identificatiedocument van de aangever