Follow us on:

Huwelijkakte registreren

De Consulaire Dienst is bevoegd om aanvragen voor de registratie van huwelijken gebonden buiten Kosovo tussen twee burgers van de Republiek van Kosovo en ook in geval dat een burger een buitenlander is aan te vaarden.

 

Om het huwelijk aan te geven moet een van de echtgenoten persoonlijk verschijnen op het consulaat en de volgende documentatie brengen:

 

  • De originele internationale huwelijksakte;
  • Kopij van de geldige identificatiedocumenten van de partners;
  • Geboorte-extrakt van de partner dat burger is van Kosovo;
  • Bewijs van de burgerschap van de buitenlander (paspoort);
  • Betalingsbewijs van de consulaire belasting voor deze dienst