Follow us on:

Aangifte van de geboorte

De Consulaire Dienst is gemachtigd om aanvragen voor de geboorteaangifte voor de geboorteregistratie van het kind in de geboorteregister van de burgerlijke stand in Kosovo te aanvaarden.


Waarschuwing: Dit proces is van toepassing op personen van 0-14 jaar. Personen ouder dan 14 jaar, waarvan de geboorten niet in Kosovo zijn geregistreerd, zijn onderworpen aan de verwerving van het burgerschap voor de leden van de diaspora.

 


Wanneer het kind in het buitenland geboren is door ouders die burgers zijn van Kosovo;


 • Kopij van de internationale geboorteakte van het kind waarop de twee ouders worden vermeld;
 • De geboorte-extrakten van de ouders;
 • Kopij van de identificatiedocumenten (paspoort of identiteitskaart) van de twee ouders;
 • De aanwezigheid van tenminste één ouder;
 • Betalingsbewijs van de consulaire belasting voor deze dienst
 

Wanneer het kind in het buitenland geboren is door ouders waarvan een burger van Kosovo is en de andere niet;


 • Kopij van de internationale geboorteakte van het kind waarop de twee ouders worden vermeld;
 • Kopij van een identificatiedocument van de ouder dar burger van Kosovo is;
 • Kopij van een identificatiedocument van de ouder die geen burger van Kosovo is;
 • Schriftelijke toestemming van de niet-Kosovaarse ouder voor de inschrijving van het kind, gecertificeerd door de bevoegde instantie;
 • De aanwezigheid van beide ouders of wettelijke bewijs voor het ontbreken van een van hen;
 • Betalingsbewijs van de consulaire belasting voor deze dienst.

Het kind is geboren in het buitenland door de ouders van wie een staatsburger van Kosovo is, terwijl de andere is onbekend;


 • Kopij van de internationale geboorteakte van het kind waarop de ouder dat burger is van Kosovo en de andere ouder als “onbekend” staan vermeld;
 • Kopij van een geldige identificatiedocument van de moeder;
 • Geboorte-extrakt van de moeder;
 • Betalingsbewijs van de consulaire belasting voor deze dienst