Follow us on:

Paspoort van Republiek van Kosovo

Om een paspoort van RKS te verkrijgen moeten de aanvragers in alle gevallen persoonlijk verschijnen op de consulaire dienst van de Republiek van Kosovo in Brussel. Personen jonger dan 18 jaar moeten worden begeleid door hun ouders (wettelijke voogd of adoptieouders).

 

1.       De nodige documenten voor een paspoort voor personen JONGER DAN 18 jaar zijn:

 

  • Kopij van het geboorte-extrakt
  • Kopij van een geldige identiteitskaart voor ouderen dan 16 jaar
  • Identificatiebewijs van de ouders (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)
  • Betalingsbewijs van de consulaire belasting voor deze dienst


Opmerking:

Indien een van de ouders afwezig is wordt de originele toestemming gevraagd en afgestempeld door een notaris of door de bevoegde autoriteit; Als een ouder overleden is, wordt het kind begeleid door de andere ouder. De dood wordt bewezen met een overlijdensakte; De gestempelde verklaring de ouder door een notaris of een bevoegde instantie met vermelding van de strafrechtelijke en materiële aansprakelijkheid dat men de woonplaats van de andere ouder niet weten of de ongerechtvaardigde weigering van de andere ouder; Kind onder voogdij moet vergezeld gaan van een voogd die de voogdij met een wettelijke document bewijst;

 

2.       De nodige documenten voor een paspoort voor personen OUDER DAN 18 jaar zijn:

 

  • Kopij van de identiteitskaart (de gegevens moeten verschijnen in het systeem van de centrale register van de burgerlijke stand);
  • De voormalige paspoort (en een kopij ervan) in geval van : verandering van gegevens in de paspoort; beschadiging van de paspoort; het vullen van de bladen met stempels of visa; vervaltijd.
  • Betalingsbewijs van de consulaire belasting voor deze dienst

 

Opmerking:

Indien het paspoort in beslag werd genomen wordt een rechterlijke beslissing vereist voor het toelaten te verkrijgen van een nieuwe paspoort.

In geval dat het paspoort verloren of gestolen is, wordt een verslag van de politie van de verklaring van verlies/diefstal vereist.