Follow us on:

Belangstelling voor de burgers van Kosovo

De autoriteiten van de staat van Kosovo zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de belangen van de burgers van Kosovo die wonen of tijdelijk verblijven op het grondgebied van het Koninkrijk van België en Luxemburg.

 

De bijstand dat verleend kan worden door de Consulaire Dienst bestaat uit:

 

  1.     Hulp bieden aan de burgers van Kosovo in uitzonderlijke omstandigheden;

Hulp kan alleen worden aangeboden indien wordt aangetoond dat de burger in moeilijkheden ook niet de nationaliteit van de ontvangende staat bezit. Het aanbieden van hulp in uitzonderlijke omstandigheden, zoals natuurrampen of het gebeurtenissen met een hoge risico, strekt zich uit tot de familieleden van de burger.


2.     Hulp bieden aan de gevangenen of aan degene die in juridische kwesties verwikkeld zijn met de Belgische juridische organen.

In het geval van arrestatie, detentie of het openen van een onderzoek door de autoriteiten van de ontvangende staat, de staatsburgers van Kosovo, die NIET de nationaliteit van België of Luxemburg bezitten, hebben het recht om de consulaire dienst verwittigen en aangepaste bijstand te verzoeken, die bestaat uit:

 

  • Kennisgeving aan de familieleden omtrent de arrestatie

  • Verwijzen aan de raadsman 

  • Aanvraag tot tussenkomst bij de plaatselijke autoriteiten als er schendingen van de mensenrechten worden waargenomen. 


Opmerking: Consulaire ambtenaren kunnen op geen enkele wijze dienen als wettelijke vertegenwoordigers van gearresteerde burgers.  

 

3.      Helpen om de overledene Kosovaren in België te repatriëren en het garanderen van de bescherming van hun eigendom.

 

In geval van overlijden van de burgers van Kosovo op het grondgebied van België, de consulaire dienst kan een lijst van begrafenisonderneming en de geschatte prijslijst aanbieden: de akte van overlijden te registreren en de afgifte van de nodige documentatie voor de terugkeer van het lichaam van de overledene.  


Opmerking: De consulaire dienst dekt geen kosten voor repatriëring van stoffelijke resten.