Follow us on:

Documenten

Bilaterale Betrekingen

Betrekkingen met EU


Betrekkingen met NAVO


Overeenkomsten van kracht


De overeenkomst tussen de regering van Kosovo en van Benelux economische unie over de wederzijdse steun en de bescherming van investeringen, ondertekend in Prishtinë op 9 maart 2010 [pdf]

Geërfde overeenkomsten
In 2009 België en Kosovo na een onderhandeling hebben een akkoord bereikt om een aantal bestaande overeenkomsten te erven, namelijk:

-    het akkoord tussen België en Servië en Montenegro ivm sociale verzekering, ondertekend te Belgrado op 01 november 1954.

-    het Cultureel Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Volksrepubliek van Joegoslavië, ondertekend te Brussel op 5 februari 1957.

-    het akkoord tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië met betrekking tot luchtvervoer, en de toevoeging, ondertekend te Belgrado, 24 september 1957.

-    Veterinair verdrag, gesloten tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië, ondertekend te Brussel op 31 oktober 1961.

-    het akkoord tussen de Federale Volksrepubliek Joegoslavië en het Koninkrijk België voor het wegvervoer van personen en goederen door commerciële vervoermiddelen, en de toevoeging ondertekend te Brussel 1 juli 1963.

-    het verdrag ondertekend te Brussel op 11 maart 1968 betreffend de herziening van de Sociale Zekerheid van 01 november 1954, bereikt tussen België en Joegoslavië.

-    het Consulaire Verdrag tussen Konikrijk België en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, en de toegevoegde documenten, getekend te Belgrado op 30 december 1969.

-    Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië over het werk en verblijf in België voor de Joegoslavische werknemers en suplementaire documentatie ondertekend te Belgrado 23 juli 1970.

-    Het Verdrag inzake de uitlevering en rechtshulp voor strafzaken tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië en de bijgevoegde documentatie, ondertekend te Belgrado op 4 juni 1971.

-    Overeenkomst tusssen Koninklijk België en Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië in verband met angifte van documenten van burgerlijke stand en vergunningen voor legalisatie, ondergetekend te Belgrado 24 september 1971.

-    Het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië voor de uitgifte van de documentatie van burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Belgrado 27 september 1971.

-    Het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen ten aanzien van voedsel eis, ondertekend in Belgrado op 12 december 1973.

-    Het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting op inkomen en vermogen, en Protocol, ondertekend in Belgrado op 21 november.

-    Het Verdrag voor de Economishe, Industriële en Technische Samenwerking, tussen de UEBL en de Socialistisch Federatieve Republiek van Joegoslavië, ondertekend in Brussel op 17 mei 1967.