Follow us on:

Het burgerschap van Kosovo

De Consulaire Dienst ontvangt verzoeken voor het verkrijgen van het burgerschap en het verlies van het burgerschap van Kosovo met de vrijstelling in overeenstemming met de aanvraagprocedures bepaald door de Wet in verband met het Burgerschap en de relevante Administratieve Instructies voor het winnen en het verlies van het burgerschap.

 

Er wordt opgemerkt op dat beslissingen in verband met de winst of het verlies van Kosovo door de Commissie voor burgerschap onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Kosovo genomen worden.


Registratie van het burgerschap van Kosovo

 

Voor alle geboortes die gebeuren buiten het Kosovo, in de gevallen waar beide ouders burgers zijn van Kosovo, evenals wanneer een van de ouders een burger is van Kosovo en de andere met buitenlandse nationaliteit of onbekend is, zullen de regels van de registratie van burgerschap van toepassing zijn in geval van registratie van de geboorte in de fundamentele boeken.