Follow us on:

De procedures van de aanvraag van verwerving van het burgerschap van een lid van de diaspora van de Republiek van Kosovo

PRECISIE: 

Volgens deze procedure, wordt lid van de diaspora beschouwd elk persoon die wettig en regelmatig verblijft buiten de Republiek van Kosovo, maar dat bewijst dat hij werd geboren in de Republiek van Kosovo en banden heeft met de familie en de economische situatie in de Republiek Kosovo.

 
Het lid van de diaspora wordt beschouwd als elke persoon binnen een generatie nakomelingen van de diaspora, zoals hierboven aangehaald, wat bewijst dat hij familiebanden in Kosovo onderhoudt. 

De aanvraag van het verwerven van de burgerschap door een lid van de diaspora wordt persoonlijk wordt persoonlijk ingediend aan de volwassen door het aanbrengen van de volgende bewijsmateriaal:

 

 • Het geboortecertificaat van de Republiek van Kosovo indien hij geboren is in Kosovo of een geboortecertificaat un het land waarin hij geboren is;
 • Het huwelijkscertificaat indien hij getrouwd is of het certificaat van de burgerlijke stand;
 • Samenstelling van het gezin;
 • Kopij van een geldige identiteitsdocument met een duidelijke foto;
 • Certifikaat van woning in het land waar hij woont;
   
 • Bewijs dat hij niet strafrechterlijk vervolg wordt en dat hij niet veroordeeld is voor strafbare feiten, afgeleverd door de Politie en de bevoegde rechtbank van de republiek van Kosovo, alsook de bevoegde orgaan van het vreemde land vanwaar de aanvrager komt of in dewelke hij zijn laatste woonplaats had, niet ouder dan 6 maand, volgens artikel 9 paragraaf 3 en onderparagraaf 4.1, 4.2 en 4.3 van de Wet Nr.04/L-215 voor de Nationaliteit van Kosovo. 
 • Schriftelijke verklaring op eer dat hij de grondwettelijke en juridische orde van de Republiek van Kosovo aanvaardt (wordt ingevuld aan de consulaire dienst);
 • Bewijs van dichte familiale band met de burgers van Kosovo;
 • Bewijs van het bezitten van onroerend goed of de economische activiteit in Kosovo;
 • Administratieve belasting van de aanvraag 50 Euro;
 • Bewijs van de beslissing van de verwerving van het burgerschap 250 Euro