Follow us on:

Novi ambasador Kosova u Belgiji predstavlja svoje akreditive H.M kralja Filipa od Belgije

Četvrtak, 6. oktobar 2016 - Ambasador Bernard Nikaj je danaspredao akreditive Njegovom Veličanstvu Kralju Filip od Belgije i zvanično preuzeo svoje dužnosti kao opunomoćeni ambasador Republike Kosovo u Kraljevini Belgiji.

Ceremonija predaje akreditiva održana je u Kraljevskom dvoru Belgije u Briselu. Ambasador Nikaj zahvalio Njegovo Veličanstvo za prijem i uverio Kralja Filipa njegove predanosti da blisko sarađuje sa belgijskim vlastima u jačanju bilateralnih odnosa dve zemlje, sa ciljem povećanja ekonomske razmene i saradnje ka integrisanju Kosova u EU.

Ambasador Nikaj je bio pracen na ceremoniju od strane g Labinot Hoxha, Ministar-Savetnik, Potpukovnik Ahmet Ajeti, VojniAtaše i g Valdrin Grainca, Prvi Sekretar u Ambasadi Kosova u Briselu.

Ambasador Nikaj je ranije služio kao Ministar Trgovine i Industrije u Vladi Republike Kosovo, i bio je predavač na Univerzitetu u Prištini.