Follow us on:

Stafi diplomatik

Astrit Zemaj
Ambasador – I Ngarkuar me Punë
----------------------------------------------
Astrit Zemaj
Ambasador
Shef i Sektorit për Marrëdhënie me Institucionet e Bashkimit Evropian
astrit.zemaj@rks-gov.net 

Gjeneza Budima
Ministër Keshilltare
Gjeneza.budima@rks-gov.net  

Fitor Murati
Sekretar i Parë
fitor.murati@rks-gov.net  

Miftar Kryeziu
Konsull
miftar.kryeziu@rks-gov.net

Kenan Tora
Sekretar i Dytë
kenan.tora@rks-gov.net 

Mirlindë Gashi
Sekretare e Tretë
mirlinde.gashi@rks-gov.net

Kolonel Ahmet Ajeti
Atashe i Mbrojtjës
ahmet.ajeti@rks-gov.net 

Major Jeton Krasniqi
Ndërlidhës policor
jeton.krasniqi@kosovopolice.com 

Zana Hoxha
Asistente Ekzekutive
zana.hoxha@rks-gov.net 

Djellza Beqiraj
Asistente Administrative/Konsullore
djellza.beqiraj@rks-gov.net