Follow us on:

Republika e Kosovës gjithnjë e më afër bashkatdhetarëve, Ambasada e Kosovës në Ankara fillon edhe me shërbime konsullore