Follow us on:

Delegacioni i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës mori pjesë në shënimin e përvjetorit të 54 të Gjykatës Kushtetuese të Turqisë