Follow us on:

Stafi Diplomatik

Avni Spahiu
Ambasador
avni.spahiu@rks-gov.net

Ali Kamberi
Këshilltar 
ali.kamberi@rks-gov.net

Melhin Mahmuti

Sekretari i Parë
melhin.mahmuti@rks-gov.net

Znj. GülÅŸen Bölükbaşı
Sekretare e Parë
gulsen.bolukasi@rks-gov.net

Z. Viskont Jakupi
Sekretari i Parë
viskont.jakupi@rks-gov.net

Bekim Osmani
Atashe Ushtarak
bekim.osmani@rks-gov.net

Blerim Dajaku
Atashe policor
blerim.dajaku@rks-gov.net