Follow us on:

Kontakti

Ambasada e Republikës së Kosovës në Lubjanë

Adresa:

Tivolska c. 48,
1000 Ljubljana, Slovenia

Tel: +386 (0) 1 541 541 0
Fax: +386 (0) 1 541 541 1
E-mail:
embassy.slovenia@rks-gov.net


Misioni Diplomatik i  Republikës së Kosovës në Lublanë

z.Petrit Hajdari, Konsull


Tivolska c. 48, kati i tretë, 1000 Ljubljana, Slovenia
+ 386 (0) 1 541 54 10
+ 386 (0) 1 541 54 11
petrit.hajdari@rks-gov.net;

Numri emergjent: +386 31 465 221