Follow us on:

Ambassadör Dugolli lämnade sina kreditbrev till Ers Höghet Carl XVI Gustaf

Stockholm, 5 December 2013 - Ambassadör Dugolli lämnade sina kreditbrev till den Svenska Kungen, Ers Höghet Carl VXI Gustaf.

Under audiensen välkomnade Kungen Ambassadören och uttryckte sitt intresse för Kosovos utveckling de senaste åren.

Under audiensen upprepades de vänskapliga och konstruktiva bilaterala relationerna mellan Kosovo och Sverige, varpå Ambassadör Dugolli lyfte fram sitt personliga engagemang för att fortsätta fördjupa relationerna mellan länderna.