Follow us on:

Regjistrimi i faktit të martesës

Dokumentet e nevojshme:
-    Dokumentet e identifikimit;
-    Ekstraktet e lindjes së të kurorëzuarve
-    Nëse njëri bashkëshort nuk është shtetas i RKS, atëherë kërkohet certifikata e lindjes internacionale;
-    Certifikata origjinale internacionale e martesës.
-    Taksa EUR 40.

Birger Jarlsgatan 33
Box 3643
11145 Stockholm    
Tel. 0046  8 614 686 3
Fax: 0046  8 678 3002            
consulate.stockholm@rks-gov.net

Të dhënat bankare:
Embassy of Kosovo
SEB BANK
GIRO 601-0656

INVOICE ADDRESS : SEB  ACCOUNTS PAYABLE , SE- 106 40 Stockholm
IBAN Account Number   
Electronic format  SE 415 0000 0000 5277 102 3407
S.W.I.F.T  Address  ESSESESS

Formularin i kërkesës për regjistrimin e martesës