Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Stockholm funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun pranë seksionit konsullor. Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.
Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel: + 46 8 614 6863
Fax: + 46 8 678 3002
Email: consulate.stockholm@rks-gov.net

Adresa për vizitorë:
Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm

Për dërgesa postare:
Box: 3643, 103 59, Stockholm

Seksioni konsullor në Stockholm ofron shërbime konsullore sipas këtyre orareve:

Orari i punës me palë i Shërbimit Konsullor në Stockholm:

E martë dhe e enjte prej 10.00 deri 12.00
(dhe sipas nevojës me marrëveshje paraprake përmes telefonit ose postës eletronike)

Palët mund të kontaktojnë dhe të marrin informata përmes telefonit në këto ditë:

E hënë, e mërkure dhe e premte, prej orës 10.00 deri në 12.00.

Caktimi i termineve për shërbime të natyrave të ndryshme konsullore:
Me marrëveshje paraprake përmes telefonit!

VINI RE !

Me rastin e ditëve të festave në  Republikën e Kosovës dhe në Mbretërinë e Suedisë, Ambasada e Republikës së Kosovës në Stokholm, respekt. Seksioni Konsullor, do të jetë e/i mbyllur.

Për rastet urgjente mund të kontaktoni Seksionin Konsullor përmes E-mail adresës:
consulate.stockholm@rks-gov.net