Follow us on:

Letërnjoftimi

Shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë në Mbretërinë e Suedisë, Mbretërinë e Norvegjisë, Estonisë, Letonisë, Lituanisë dhe Islandës, mund të aplikojnë për letërnjoftim dhe pasaportë në konsullatën e Republikës së Kosovës në Stokholm/Suedi.
Nëse posedoni letërnjoftimin e Republikës së Kosovës atëherë duhet vetëm të bëni pagesën EUR 100 (paguar në SEK).
Nëse nuk posedoni letërnjoftim RKS, atëherë së pari duhet të aplikoni për letërnjoftim.

1. Aplikimi për letërnjoftim
Për herë të parë (për personat mbi 16 vjeç):
-    Ekstrakti i lindjes
-    Nëse keni poseduar letërnjoftim dhe/apo pasaportë të UNMIK-ut, atë duhet ta dorëzoni, ose në rast të humbjes raportin e policisë lidhur me humbjen e dokumentit (në anglisht);
-    Aplikimi bëhet personalisht në Konsullatë dhe
-    Taksa EUR 10 (paguar në SEK).

Në rast të ripërtëritjes:
-    Ekstrakti i lindjes;
-    Letërnjoftimi i vjetër dhe
-    Taksa EUR 40  (paguar në SEK)

Në rast të humbjes:
-    Kopja e LTNJ, ose pasaportës
-    Raporti i policisë lidhur me humbjen e LTNJ-së dhe
-    Taksa EUR 40  (paguar në SEK)

2.  Aplikimi për pasaportë
Për herë të parë:
-    Letërnjoftimi RKS dhe
-    Taksa EUR 100 (paguar në SEK)

Ripërtëritje:
-    LTNJ
-    Pasaporta e vjetër
-    Taksa EUR 100, ose EUR 85 nëse pasaporta ka qenë biometrike.

E humbur:
-    LTNJ
-    Raporti i policisë dhe
-    Taksa EUR 100, ose EUR 85 nëse pasaporta e humbur ka qenë biometrike.

E dëmtuar:
-    LTNJ
-    Pasaporta e dëmtuar dhe
-    Taksa EUR 100, ose EUR 85 nëse pasaporta e dëmtuar ka qenë biometrike.

2. 1 Pasaportë për të mitur nën moshën 16 vjeç:
-    Pasaporta RKS (nëse e posedon)
-    Ekstrakti i lindjes;
-    Së bashku me të miturin prezent duhet të jenë të dy prindërit;
-    Të miturit me prindër të ndarë duhet të posedojnë vërtetimin mbi kujdestarinë të  prindit kujdestar;
-    Të miturit me njërin prind të vdekur duhet të posedojnë certifikatën e vdekjes së prindit të vdekur;
-    Prindërit e të miturit duhet të posedojnë letërnjoftimin apo pasaportën e Kosovës;
-    Taksa EUR 70,përkatësisht EUR 60 për aplikuesit e mitur të moshës 0-3 vjet.

3. Telefoni për raste urgjente: 0046703935986
Ju lutem ta keni parasysh se në numrin vijues mund të thirrni vetëm për raste urgjente dhe është i hapur 24 orë në ditë dhe gjatë tërë javës. Keqpërdorimi i këtij numri shkakton pasoja juridike.
Birger Jarlsgatan 33
Box 3643
11145 Stockholm     
Tel. 0046  8 614 686 3
Fax: 0046  8 678 3002           
consulate.stockholm@rks-gov.net   

Të dhënat bankare:
SEB BANK
GIRO 601-0656

INVOICE ADDRESS : SEB  ACCOUNTS PAYABLE , SE- 106 40 Stockholm
IBAN Account Number  
Electronic format  SE 415 0000 0000 5277 102 3407
S.W.I.F.T  Address  ESSESESS