Follow us on:

Shërbimi konsullor

Ambasada e Republikës së Kosovës në Riad ofron të gjitha shërbimet konsullore.

 


Palët e interesuar mund të kontaktojnë shërbimin konsullor në:

Tel. +966 55 4110874  
Email: embassy.saudiarabia@rks-gov.net