Follow us on:

Përmbyllen me sukses negociatat për marrëveshjen e re per sigurime sociale midis Kosovës dhe Holandës

Hagë, 4 dhjetor 2019 - Negociatat për marrëveshjen e re per sigurime sociale midis Kosovës dhe Holandës u përmbyllën me sukses në Hagë. Marrëveshja e re e shfuqizon atë midis ish Jugosllavisë dhe Holandës dhe e rregullon në mënyrë adekuate çështjen e ofrimit të pensioneve të shtetasve të të dyjave vendeve.

Negociatat për marrëveshjen e re per sigurimesociale midis Kosovës dhe Holandës u përmbyllën me sukses në Hagë. Marrëveshjae re e shfuqizon atë midis ish Jugosllavisë dhe Holandës dhe e rregullon nëmënyrë adekuate çështjen e ofrimit të pensioneve të shtetasve të të dyjavevendeve.

 

“Shpresoj se Parlamenti i Kosovës, pas konstituimit, do ta shqyrtojëdhe ratifikojë këtë marrëveshje, me përparësi. Përgëzoj delegacionin e Kosovëspër qasjen profesionale dhe konstruktive: Bahri Xhaferi, Kryesues; MinireBegaj; Lulzim Karaxha nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dheAlbesjana Iberhysaj nga Ministria e Punëve të Jashtme”, ka thënë AmbasadoriGreiçevci.