Follow us on:

Stafi Diplomatik

Stafi Diplomatik:

GJERGJ DEDAJ, Ambasador i Republikës së Kosovës në Shkup
E-Mail: gjergj.dedaj@rks-gov.net


Flurim Gashi, Ministër Këshilltar
E-Mail: flurim.gashi@rks-gov.net

Valon Krasniqi, Ministër Këshilltar
E-Mail: valon.a.krasniqi@rks-gov.net

Agim Krasniqi, Ministër Këshilltar
E-Mail: agim.krasniqi@rks-gov.net

Vlorat Gashi, Ministër Këshilltar
E-Mail: vlorat.gashi@rks-gov.net

Personeli Administrativ

Albina Kovaçi, Asistente Ekzekutive
E-Mail: albina.kovaci@rks-gov.net

Suat Saliu, Shofer i Ambasadës
E-Mail: suat.saliovski@rks-gov.net 
 


NUMRI KUJDESTAR I AMBASADËS +38975332666