Follow us on:

Deklaratë e përbashkët për bashkëpunim në mes të Republikës së Kosovës dhe Japonisë, nënshkruar nga Kryeministri Thaçi dhe Kryeministri Abe