Follow us on:

Takim me Prorektorin Biagini ne Univerzitetin La Sapienza

Me kërkesë të Ambasadorit Prenkaj, në hapësirat e Rektoratit të Univerzitetit La Sapienza u zhvillua një takim pune/konsultativ në lidhje me nënshrimin e Traktatit në mes Univerzitetit të Prishtinës dhe Univerzitetit La Sapienza.

Palët ranë në ujdi që rektorët të nënshkruajnë traktain në mënyrë separate, njëri në Romë dhe tjetri në Prishtinë, brenda muajit mars. Kjo do të përshpejtonte futjen në funksion të bashkëpunimt për punimin e protokoleve të veçanta midis fakulteteve homologe dhe punimit të një promemorie që duhet dërguar MPJ-ve të të dy vendeve për sigurimin e bursave për studentët shtesë jasht projektit Erasmus Mundus.

Projekti Erasmus Mundus ofronë mundësinë të gjithë studentëve potencial nga Kosova të studjojnë në La Sapienza.