Follow us on:

Shërbimi konsullor

Shërbimet konsullore për shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë ose gjinden përkohësisht në territorin e Republikës së Italisë, ofrohen nga Misionet Konsullore të Kosovës në Romë, Milano dhe Bari.

 

Palët e interesuara mund të kontaktojnë Sherbimet Konsullore në:

 

ROME:

 

Adresa: Via Tolmino, 12, 00198 Romë, Itali

Tel.: +39 0685356571

Fax.: +39 068552212

E-mail: consulate.rome@rks-gov.net

 

 

Shërbimi Konsullor në Romë është i hapur për publik sipas këtyre orareve:

 

Takimet me palë: Nga e Hëna deri të Enjten, 09:30 - 13:00

Telefonatat me palë: Çdo ditë pune nga ora 14:00 - 16:00   

 

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të jashtëzakonshme apo raste vdekjesh) në numrin e telefonit emergjent: +39 327 452 6991

 

 

MILANO:

 

Adresa: Via San Martino 10, 20122 Milano

Tel.: +39 02 6704804,  +390266718644

Fax: +39 02 67075073

E-mail: consulate.milano@rks-gov.net

 

Shërbimi Konsullor në Milano është i hapur për publikun sipas këtyre orareve:

 

Takimet me palë: Nga e Hëna deri të Premten, 09:30 - 12:30

Telefonatat me palë: Nga e Hëna deri të Enjten, 14:00 - 16:00   

 

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të jashtëzakonshme apo raste vdekjesh) në numrin e telefonit emergjent: +39 331 938 2019

 

 

BARI :

 

Adresa: Corso Vittorio Emanuele II,171, 70122, Bari.

Tel:  +39 388 0757 668

E-mail: arben.muhameti@rks-gov.net    

 

 

Informacion i rëndësishëm:

 

Shërbimi Konsullor NUK është i hapur për publik në ditët e pushimeve zyrtare të Republikës së Kosovës dhe pushimet zyrtare të Republikës së Italisë.

 

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të përgjithshme të jashtëzakonshme; raste vdekjesh; nevojë emergjente për dokument udhëtimi).