Follow us on:

Shërbimi konsullor

Shërbimet konsullore për shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë ose gjinden përkohësisht në territorin e Republikës së Italisë, ofrohen nga Misionet Konsullore të Kosovës në Romë, Milano dhe Bari.

 

Palët e interesuara mund të kontaktojnë Sherbimet Konsullore në:

 

ROME:

 

Adresa: Via Tolmino, 12, 00198 Romë, Itali

Tel.: +39 0685356571

Fax.: +39 068552212

E-mail: consulate.rome@rks-gov.net

 

Shërbimi Konsullor në Romë është i hapur për publik sipas këtyre orareve:


Takimet me palë: Nga e Hëna deri të Enjten, 09:30 - 13:00

Telefonatat me palë: Çdo ditë pune nga ora 14:00 - 16:00   

 

 

MILANO:

 

Adresa: Via G. B. Pirelli, 30, 20124 Milano, Itali

Tel.: +39 02 6704804,  +390266718644

Fax: +39 02 67075073

E-mail: consulate.milano@rks-gov.net

 

 

BARI :


Adresa: Corso Vittorio Emanuele II,171, 70122, Bari.

Tel: +39 388 0757 668

E-mail: arben.muhameti@rks-gov.net    

 


Informacion i rëndësishëm:


Shërbimi Konsullor NUK është i hapur për publik në ditët e pushimeve zyrtare të Republikës së Kosovës dhe pushimet zyrtare të Republikës së Italisë.

 

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të përgjithshme të jashtëzakonshme; raste vdekjesh; nevojë emergjente për dokument udhëtimi).