Follow us on:

Taksat konsullore

Pagesat për shërbimet konsullore në ROME bëhen në këtë llogari bankare: IT59D0306905020100000008896


Pagesat për shërbimet konsullore në MILANO bëhen në këtë llogari bankare:  IT72A0306909473100000004434

Taksat e shërbimeve mund 'i gjeni KETU