Follow us on:

Stafi Diplomatik

Lirije Berisha - Ministër Këshilltare

Gjeneza Budima - Këshilltare
gjeneza.budima@rks-gov.net

Ruzvelt Frrokaj - Këshilltar
ruzvelt.frrokaj@rks-gov.net