Follow us on:

Stafi Diplomatik

Ruzvelt Frrokaj - Ministër Këshilltar
ruzvelt.frrokaj@rks-gov.net

Lirie Berisha - Këshilltare
lirie.berisha@rks-gov.net

Arben Muhameti - Konsull
arben.muhameti@rks-gov.net

Dafina Bakija - Sekretare e Dyte
dafina.bakija@rks-gov.netStafi diplomatik në Konsullatën e Përgjithshme të Republikës së Kosovës në Milano

z. Adrian ANDREJA – Konsull i Përgjithshëm
adrian.andreja@rks-gov.net

z. Lavdim MORINA – Konsull
lavdim.morina@rks-gov.net

znj. Gjylymsere KUNDJA – Zëvendës Konsulle
gjylymsere.kundja@rks-gov.net