Follow us on:

Stafi Diplomatik

Gëzim Kasapolli
Ambasador i Republikës së Kosovës në Kroaci

Uliks Emra
Ministër këshilltar

Amir Haziri
Këshilltar në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Zagreb
amir.haziri@rks-gov.net

Ifete Çeku

Sekretare e Parë në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Zagreb
ifete.ceku@rks-gov.net

 

Kolonel Skender Hoxha, Atashe i Mbrojtjes

skender.hoxha@rks-gov.net 

 

Tel:  + 385 (0) 1 482 77 42
        + 385 (0) 1 482 77 43
        + 385 (0) 1 643 02 87

 

Nr.emergjent  +385 916037343