Follow us on:

Republika e Kosovës dhe Republika e Nigerit vendosin marrëdhëniet diplomatike