Follow us on:

Republika e Kosovës dhe Republika e Gabonit vendosin marrëdhëniet diplomatike