Follow us on:

Diplomatsko osoblje Ambasade Kosova u Republici Francuskoj

AMBASADOR: g. Qëndrim GASHI Ministar savjetnik: gdj. Ulpiana LAMA

  • e-mail: ulpiana.lama@rks-gov.net
  • Tel: +33 (0) 1 82 83 55 74Ministar savjetnik: gdj. Tefta KELMENDI-MERRAN

  • e-mail: tefta.kelmendi@rks-gov.net
  • Tel: +33 (0) 1 82 83 65 71


 

Policiski ataše: gdj. Ardita FETAHU

  • e-mail: ardita.fetahu@kosovopolice.com
  • Tel: +33 (0) 1 82 83 55 72Isviršni asistent: g. Valdet SHEREMETI

  • e-mail: valdet.sheremeti@rks-gov.net
  • Tel: +33 (0) 1 45 00 02 06
  • Fax:+33 (0) 1 45 00 02 40