Republika e Kosovës dhe Republika e Burkina Faso nënshkruan Protokollin për vendosje të marrëdhënieve diplomatike

Paris, 6 dhjetor 2012 - Ambasadori i Republikës së Kosovës në Francë, Muhamedin Kullashi, dhe Ambasadori i Burkina Fasos në Francë, Joseph Paré, nënshkruan protokollin për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve.

Në këtë ceremoni ambasadori Kullashi ishte i shoqëruar nga Ministri Këshilltar, Lulzim Hiseni, kurse ambasadori Paré nga Ministri Këshilltar,  Sibiri Michel Ouedraogo.
 
Gjatë ceremonisë së vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, të zhvilluar në lokalet e Ambasadës së Burkina Fasos në Paris, të dy ambasadorët vlerësuan lartë nënshkrimin e protokollit për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike duke e cilësuar si një hap të rëndësishëm drejt përforcimit të bashkëpunimit bilateral në fushën politike, ekonomike dhe kulturore.

Më tej, ambasadorët rikonfirmuan përkushtimin e Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Burkina Fasos për promovimin dhe mbështetjen e parimeve të Kombeve të Bashkuara si dhe të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe paqes botërore.

Pas ceremonisë së vendosjes se marrëdhënieve diplomatike, ambasadorët diskutuan për ndërmarrjen e hapave konkret të mëtejmë për të thelluar bashkëpunimin bilateral.

Prapa

Muhamedin Kullashi

Ambasador i Republikës së Kosovës në Paris


Ambasada e Republikës së Kosovës në Paris

Adresa: Ambassade de la République du Kosovo 61 avenue de la Grande Armée 75116 Paris, France

Tel:   +33 (0)1 45 00 02 06
Fax : +33 (0)1 45 00 02 40
[email protected]

Misioni Konsullor i Republikës së Kosovës në Paris

z. Mitat Fejza, Konsull


Adresa: 61 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France
+33 145 00 02 06
[email protected];
[email protected];

Numri emergjent:
+33 69 8551 112

Pagesat për shërbimet konsullore bëhen : me "mandat compte postal" në zyre të Postës xhirollogaria Nr 5757181 L 020

KOSOVO IN UNESCO