Follow us on:

Stafi Konsullor i Ambasadës së Kosovës në Francë

Këshilltar: z. Diamant Kastrati

e-mail: diamant.kastrati@rks-gov.net 

consulate.paris@rks-gov.net 

Tel: +33 (0)1 82 83 55 77Konsull: z. Mitat Fejza

e-mail: mitat.fejza@rks-gov.net 

consulate.paris@rks-gov.net

Tel: +33 (0)1 82 83 65 72Asistente konsullore: znj. Venera Gjevukaj

e-mail: venera.gjevukaj@rks-gov.net 

Tel: +33 (0)1 45 00 02 06

Fax: +33 (0)1 45 00 02 40