Follow us on:

Stafi konsullor - Frankfurt

Diplomatët

Fatmire Musliu , Konsulle e Përgjithshme
Email : fatmire.musliu@rks-gov.net

Fidan Ibrahimi, Konsull
Email :fidan.ibrahimi@rks-gov.net

Gzim Gashi, Konsull

Email :gzim.gashi@rks-gov.net