Follow us on:

Shërbimi konsullor

Informacionet në vijim janë pregatitur duke u bazuar në Rregulloren Konsullore dhe Udhëzimin Administrativ për Procedurat e Ofrimit të Shërbimeve Konsullore nga ana e Misioneve diplomatiko/konsullore të Republikës së Kosovës.

Shërbimi Konsullor në Berlin është i hapur për punë me palë nga e Hëna deri të Enjten nga : 09:30-12:00 dhe 14:00-16:30

Pagesa e taksave për shërbimet konsullore mund të bëhet në këtë adresë:

Bartësi i xhirollogarisë

Botschaft der Republik Kosovo
Wallstraße 65,
10179 Berlin

Xhirollogaria,

Commerzbank
IBAN: DE 38 100400000260767600
BIC:   COBADEFFXX

Po ashtu me palë në misionet diplomatike dhe konsullore, nuk punohet as gjatë festave kombëtare dhe shtetërore të Republikës së Kosovës.

Telefoni për raste urgjente: +491 793670536


Ju lutem ta keni parasysh se në numrin vijues mund të thirrni vetëm për raste urgjente dhe është i hapur 24 orë në ditë dhe gjatë tërë javës. Keqpërdorimi i këtij numri shkakton pasoja juridike.